Zamówienia publiczne

Udzielone zamówienia

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sZP.261.1.2021 24-06-2021 Udostępniony przez: Instytut Literatury Odsłon: 313
Świadczenie usługi drukowania 22-02-2021 Udostępniony przez: Instytut Literatury Odsłon: 384
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP/1/2019 15-01-2020 Udostępniony przez: Instytut Literatury Odsłon: 351