Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy - Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Usługa badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych Instytutu Literatury za rok 2023 i 2024 08-09-2023 Udostępniony przez: Instytut Literatury Odsłon: 11