Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy

Zamówienia publiczne z wyłączeniem stosowania ustawy - Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.