Instytut Literatury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.instytutliteratury.eu zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.instytutliteratury.eu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Instytut Literatury
Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

Data publikacji strony bip.instytutliteratury.eu 26 lutego 2019r.
Data ostatniej aktualizacji strony: aktualizowana na bieżąco .

Instytut Literatury przeprowadzono ocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych (dotyczy strony internetowej) aby ustalić zgodność  z wytycznymi określonymi w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. W celu weryfikacji użyto narzędzia zamieszonego na stronach: European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), przeprowadzony test potwierdził że nasza strona bip.instytutliteratury.eu spełnia wymagania w 95%. Instytut Literatury zapewnia że strona bip.instytutliteratury.eu jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848). Administracja strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.instytutliteratury.eu  była na poziomie WCAG 2.0. Wytyczne te definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla naszej strony bip.instytutliteratury.eu zostało postawione założenie aby osiągnąć kryteria sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzić udogodnienia realizujące niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Zgodność ze standardami.
Korzystamy z szablonów wykonanych i udostępnionych przez  serwis „Kuźnia Dostępnych Stron”. Ze strony wykonawcy szablonów mamy zapewnienie że serwis jest użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, szablony wykonane są zgodnie z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.). Dbamy aby nasze strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

  • Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy
Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć:

  1. Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
  2. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane adresowe
ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków
tel. 12 398 43 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Warszawie
ul. Foksal 3/5, lokal nr 33
00-366 Warszawa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 14:41 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 14:42 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:10 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:12 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:14 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:15 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:15 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:17 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:18 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:19 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:20 Administracja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 lipiec 2020 15:20 Administracja
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 lipiec 2020 10:31 Administracja
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 lipiec 2020 10:35 Administracja
Artykuł został zmieniony. sobota, 29 sierpień 2020 10:56 Administracja