Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy oraz o wynikach naboru.

p.o. Dyrektora Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Redaktora w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 29 października 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 6/23.10.2019

Instytut Literatury

Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Redaktora w  Instytucie Literatury (umowa o pracę - cały etat)

p.o. Dyrektora Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Portalu Ukraińskojęzycznego w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 29 października 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 5/23.10.2019

Instytut Literatury

Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarza Portalu Ukraińskojęzycznego w  Instytucie Literatury (umowa zlecenie)

p.o. Dyrektora Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Portalu Hiszpańskojęzycznego w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 29 października 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 4/23.10.2019

Instytut Literatury

Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Sekretarza Portalu Hiszpańskojęzycznego w  Instytucie Literatury (umowa zlecenie)

p.o. Dyrektora Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Redaktora Portalu Ukraińskojęzycznego w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 29 października 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 3/23.10.2019

Instytut Literatury

Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Redaktora Portalu Ukraińskojęzycznego w  Instytucie Literatury (umowa zlecenie)

p.o. Dyrektor Instytutu Literatury ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Redaktor w Instytucie Literatury. Aplikacje można składać w terminie do 25 października 2019 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 2/21.10.2019

Instytut Literatury

Ul. Smoleńsk 16/1, 31-112 Kraków

ogłasza nabór na stanowisko: Redaktor w  Instytucie Literatury (umowa o pracę - cały etat)