Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja dotycząca udostępniania informacji publicznych w Instytucie Literatury z wnioskiem i klauzulą.